Szybki wzrost wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 2869,69 zł, co oznacza, że w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 9,3 proc., a w porównaniu z majem wzrosło o 3,3 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w czerwcu 2843,40 zł i było wyższe o 8,7 proc. niż przed rokiem, a wobec maja wzrosło o 2,5 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w czerwcu było zatrudnionych 5 144,1 tys. osób, czyli o 4,6 proc. więcej niż w 2006 roku i o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem.

Więcej www.stat.gov.pl

Pomoc od Szwajcarii dla Polski. Rząd zabiega o to, żeby środki uzyskane od Szwajcarii w ramach tzw. mechanizmu szwajcarskiego czyli pomocy nowym członkom UE, można było przeznaczyć m.in. na wsparcie hospicjów i domów pomocy społecznej - poinformował wicepremier Przemysław Gosiewski. Kończą się burzliwe negocjacje ze Szwajcarią na temat przeznaczenia kwoty około 1 mld zł, którą Polska ma otrzymać. Powinny się one zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Według Przemysława Gosiewskiego rząd chce, żeby w przyszłym roku pomoc ta była już dostępna.

Strajk gŁodowy w Łódzkich szpitalach. Rozszerza się strajk głodowy w szpitalach w woj. łódzkim. Głodówkę rozpoczęło w poniedziałek czterech lekarzy ze szpitala w Opocznie. Przystąpienie do tej formy protestu zapowiedzieli lekarze ze szpitala im. Jordana w Łodzi oraz szpitala w Pabianicach. Do strajku głodowego mają powrócić także lekarze w Sieradzu. Według informacji uzyskanych w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w sumie w strajku głodowym uczestniczą lekarze z 16 placówek.

Więcej www.ozzl.org.pl

PŁace nadal będĄ rosŁy. Badania koniunktury NBP wskazują, że przedsiębiorstwa planują w III kwartale 2007 r. nadal zwiększać płace. Zamierza to zrobić 32,1 proc. firm. Jest to wprawdzie mniej niż w poprzednim kwartale, ale zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, a po wyeliminowaniu wahań sezonowych - najwięcej w historii badania - napisali analitycy NBP. Podkreślają oni, że w tzw. wszystkich klasach przedsiębiorstw wzrósł w relacji do sytuacji sprzed roku udział firm, które zamierzają zwiększyć płace. Plany wzrostu płac są częstsze w firmach w dobrej lub bardzo dobrej kondycji, a także w przedsiębiorstwach oczekujących jej poprawy - uważają analitycy. Badania koniunktury wskazują na utrzymanie się wysokiej dynamiki zatrudnienia.

Więcej www.nbp.pl

Rzecznik w sprawie strajku lekarzy. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej o informacje na temat działań podejmowanych wobec lekarzy w związku z prowadzeniem przez nich strajku. Chodzi o postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy w związku z okolicznościami, które mogły wystąpić w czasie strajku. - Będę także wdzięczny za powiadomienie, czy brana jest pod uwagę możliwość wyciągnięcia, w uzasadnionych sytuacjach, dalej idących konsekwencji prawnych wobec niektórych członków samorządu lekarskiego - napisał RPO. Rzecznik poprosił też o ocenę, czy niektóre ze stosowanych przez lekarzy form protestu nie naruszają zasad etyki zawodowej.

Więcej www.brpo.gov.pl