SAMORZĄDY NAGRODZONE. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nagrodził powiaty i gminy realizujące najlepsze projekty służące osobom niepełnosprawnym. W kategorii powiatów główną nagrodę w wysokości 200 tys. zł otrzymały Świętochłowice. Miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z miejską komendą Państwowej Straży Pożarnej stworzyli tam system powiadamiania o zagrożeniu dla osób niesłyszących i słabosłyszących. W kategorii gmin pierwszą nagrodę (100 tys. zł) otrzymała gmina Tczew (woj. pomorskie).

Więcej www.pfron.org.pl

ODESZŁY OD ŁÓŻEK PACJENTÓW. Pielęgniarki i położne ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach rozpoczęły strajk, odchodząc od łóżek pacjentów. Strajk trwał dwie godziny i będzie kontynuowany. Wzięło w nim udział około 200 pielęgniarek i położnych. Dwugodzinny protest solidarnościowy rozpoczęły też pielęgniarki pięciu szpitali regionu częstochowskiego. Żeby wesprzeć walczące o podwyżki koleżanki z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, na dwie godziny odeszły od łóżek pacjentów. Wiadomo już jednak, że środowe rozmowy w tej sprawie skończyły się fiaskiem.

Więcej www.ozzpip.org.pl

OPZZ PROTESTUJE. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest oburzone stanowiskiem rządu w sprawie niestosowania przez Polskę niektórych zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zapowiada dążenie do przyjęcia Karty w całości. Kilka tygodni temu rząd ogłosił, iż zdecydował się na przyłączenie do tzw. protokołu brytyjskiego, na mocy którego Karta Praw Podstawowych UE będzie miała ograniczone zastosowanie w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Wyłączenia wynikające z tego protokołu odnoszą się do praw pracowniczych i związkowych.

Więcej www.opzz.org.pl

RZECZNIK BRONI DOKTORANTÓW. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zapewnił, że przy najbliższych nowelizacjach ustaw dotyczących studiów doktoranckich zostaną podjęte działania, które wyeliminują różnice w sposobach i źródłach finansowania stypendiów dla doktorantów. Różnice w przepisach wynikają z tego, że doktoranci kształcą się na uczelniach, w Polskiej Akademii Nauk (PAN) i jednostkach badawczo-rozwojowych (jbr) - zwrócił uwagę Kochanowski.

Więcej www.brpo.gov.pl