W maju projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych, ale na wniosek związków zawodowych, które poprosiły o dodatkowy czas na zastanowienie się nad tą ustawą, minister pracy zdecydowała o wycofaniu go z konsultacji.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi emerytur pomostowych podjął zespół ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej. Podczas kilku spotkań zespołu wypracowano porozumienie dotyczące definicji pracy w szczególnych warunkach.

Jak wyjaśniła minister pracy w środę na konferencji prasowej, projekt, który ponownie trafi w środę do konsultacji uwzględnia zmiany wynikające z dyskusji w Komisji Trójstronnej, m.in. dotyczące definicji. Dodała, że zmiany dotyczą też rozszerzenia katalogu prac o te, wykonywane w pomieszczeniach, gdzie jest bardzo niska temperatura.

Fedak zapowiedziała, że poprawiony projekt od czwartku będzie dostępny w biuletynie informacji publicznej.

W Komisji Trójstronnej nie ma natomiast porozumienia co do czynników ryzyka. Jak poinformowała w rozmowie z PAP dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prof. Danuta Koradecka, opinię w tej sprawie przygotowuje właśnie zespół ekspertów medycyny pracy.

Koradecka dodała, resort pracy przedstawił sześć takich czynników, natomiast związkowcy chcą rozszerzenia tej listy. "Chodzi o czynniki determinowane siłami natury, np. praca w powietrzu, pod ziemią, pod wodą oraz determinowane procesami technologicznymi np. bardzo ciężka praca fizyczna, bardzo wysokie ciśnienie, na których ograniczenie pracodawca nie ma wpływu" - wyjaśniła.

Z opinią ekspertów przedstawiciele rządu, związków i pracodawców mają zapoznać się na spotkaniu zespołu Komisji Trójstronnej zaplanowanym w połowie przyszłego tygodnia.

Według minister pracy, ostateczny projekt ustawy o emeryturach pomostowych ma być gotowy jesienią.

Zgodnie z założeniami projektu, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych, i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, większość kolejarzy, a także nauczyciele.