ZUS opublikował dane dotyczące wysokości tzw. kwot granicznych dla dorabiających emerytów i rencistów.

Od 1 czerwca zwiększą się kwoty przychodu, których przekroczenie nie będzie powodować zmniejszania lub zawieszania wypłacanych wcześniejszym emerytom lub rencistom świadczeń. Będą obniżane, jeśli ich przychód z dodatkowej pracy przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2008 r., tj. 2088,80 zł (od 1 marca do końca maja 2008 r. była to kwota 2029,90 zł). Natomiast wypłata świadczeń zostanie całkiem zawieszona, jeśli kwota przychodu tej grupy emerytów lub rencistów przekroczy 3879,20 zł, tj. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał tego roku. Od 1 marca do 31 maja tego roku wynosiła ona 3769,80 zł.

Zmieniła się też kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2008 r. Wynosi 895,20 zł (wcześniej 870 zł). Jest to ważne dla osób, które pobierają rentę socjalną i dorabiają do niej. Jeśli przekroczą tę kwotę przychodu, ich renta zostanie zawieszona.

ZUS podaje też, że zwiększa się podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale będzie wynosił 110,4 proc. W II kwartale wskaźnik ten wynosił 109,7 proc.