■ WYŻSZE PENSJE, WIĘCEJ ETATÓW. GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 2 858,83 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 9,5 proc., a miesiąc do miesiąca zmniejszyło się o 0,9 proc. Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2 857,84 zł i wzrosło rdr o 9,5 proc., a wobec sierpnia spadło o 0,8 proc. GUS podał także, że we wrześniu było zatrudnionych 5 192,0 tysiąca osób, czyli o 4,7 proc. więcej rdr i o 0,2 proc. więcej niż przed miesiącem.

Więcej www.stat.gov.pl

■ PIELĘGNIARKI BEZ PODWYŻEK. Niektórzy dyrektorzy szpitali przy przyznawaniu podwyżek nie uwzględniają pielęgniarek. Tymczasem uchwalona niedawno nowela tzw. ustawy podwyżkowej gwarantuje im wzrost płac od października - powiedziała wczoraj przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias. Wyjaśniła, dlaczego m.in. w Częstochowie, Gorlicach, Radomiu pielęgniarki grożą protestem i odchodzeniem od łóżek pacjentów.

Więcej www.opzzpip.org.pl

■ SZPITALE PRYWATNE LECZĄ RÓWNIEŻ BEZPŁATNIE. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wyraził sprzeciw i oburzenie wobec treści zawartych w spocie wyborczym PiS, dotyczącym prywatyzacji szpitali. - Straszy się Polaków, że prywatyzacja szpitali oznacza odpłatne leczenie i ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych. Aby ten strach wzmóc, tworzy się całkowicie fałszywy obraz powiązania pomocy doraźnej (karetka pogotowia) ze szpitalem. Nie jest prawdą, że szpital prywatny oznacza odpłatne leczenie. Podobnie jak nie ma reguły, że szpital publiczny oznacza leczenie bezpłatne. Odpłatność za leczenie zależy tylko i wyłącznie od sposobu refundacji świadczeń zdrowotnych, a nie od statusu szpitala. Już dzisiaj wiele szpitali prywatnych leczy bezpłatnie - zauważa OZZL.

Więcej www.ozzl.org.pl

■ 25 MLN ZŁ DLA SZKÓŁ ROLNICZYCH. Rząd przeznaczył dla szkół rolniczych 25 mln zł, w związku z decyzją o przekazaniu ich spod kurateli starostw powiatowych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poinformował o tym wczoraj wicepremier Przemysław Gosiewski. W jego opinii, szkoły te nie rozwijały się. Pomoc z budżetu państwa ma je wzmocnić finansowo i m.in. umożliwić dokonanie niezbędnych remontów.

■ 23 TYS. NOWYCH ETATÓW. Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje, że w najbliższych pięciu latach lotnictwo będzie potrzebować około 23 tys. pracowników. W ich wyszkoleniu ma pomóc tworzone na Śląsku Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Wczoraj w Katowicach podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia tego Centrum. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Transportu, ULC, Politechniki Śląskiej i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. W przyszłości politechnika uruchomi dzienne studia w tym zakresie.