Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120, poz. 819). Jednak kuratoria oświaty już zbierają od starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów dane o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. W województwie mazowieckim termin ich przesłania minął 6 lipca, a w kujawsko-pomorskim 5 lipca. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi również o podanie kosztów, jakie rodzice ponieśli na zakup podręczników. Tymczasem szkoły mają ograniczony kontakt z rodzicami i uczniami. Wakacje bowiem zaczęły się 22 czerwca. Wtedy samorządy znały jedynie projekt rozporządzenia.
- Nie mieliśmy możliwości rzetelnego zebrania danych, dlatego podaliśmy jedynie dane szacunkowe - mówi Iwona Sobka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzynie, woj. mazowieckie.
Natomiast Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Puławach, w województwie lubelskim, podał informacje na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz listy uczniów otrzymujących stypendium socjalne.
Faktyczna liczba osób uprawnionych w Puławach będzie znana dopiero w drugiej połowie miesiąca. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 10 lipca, czyli zanim zacznie obowiązywać rozporządzenie.
W Wieruszowie, woj. łódzkie, jeszcze w czerwcu ustalono, że o pomoc będzie można ubiegać się aż do 15 września.
- Rodzice nie mogą być pokrzywdzeni z powodu opóźnień ministerstwa, stąd taki długi termin. Natomiast dane do kuratorium przesłaliśmy na podstawie liczby uczniów objętych programem Dożywianie dzieci w szkołach - podkreśla Iwona Szkopińska, burmistrz Wieruszowa.
Resort edukacji uważa jednak, że tak zebrane informacje będą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby.
- Dzięki temu, że liczbę uprawnionych poznamy już w lipcu, pieniądze szybciej trafią do gmin i szkół - podkreśla Elżbieta Matejka z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zdaniem samorządowców i dyrektorów szkół, ministerstwo kolejny raz zaburzyło kolejność działań i zmusiło ich do podejmowania decyzji przed poznaniem obowiązujących podstaw prawnych.
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały szkoły w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza czy prezydenta. To one będą również wypłacały pieniądze. Pomoc otrzymają uczniowie, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 zł. Dopłata do mundurka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyniesie 50 zł, natomiast do zakupu podręczników dla sześciolatków i uczniów klas I-III od 70 do 170 zł.
JOLANTA GÓRA