Na studiach prawniczych wykłada obecnie 2,5 tys. pracowników naukowych. Z tej liczby 2104 na uczelniach publicznych i 449 na niepublicznych.

Różny dostęp do profesorów

Spośród wszystkich pracowników naukowych 640 to tzw. pracownicy samodzielni, czyli profesorowie lub doktorzy habilitowani. To najcenniejsi wykładowcy, posiadający największe doświadczenie i wiedzę. W skali kraju na 100 studentów prawa przypada więc czterech pracowników naukowych i jeden samodzielny.

Istnieje jednak duża rozbieżność w dostępie, jaki mają studenci do kadry naukowej. Absolutnym liderem pod tym względem jest Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Tam na 100 studentów prawa przypada niemal 19 pracowników naukowych oraz prawie ośmiu doktorów habilitowanych lub profesorów. Żadna inna szkoła w Polsce nie może się pochwalić, że ma więcej niż dziesięciu pracowników naukowych przypadających na 100 studentów, ani tym, iż na 100 studentów przypada więcej niż 2,1 doktor habilitowany czy profesor.

Wyróżniają się pod tym względem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

Ile książek i artykułów

W rankingu badaliśmy też aktywność pracowników naukowych wydziałów prawa w sferze publikacji naukowych. Tutaj liderem jest Uniwersytet Warszawski i Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na każdego z pracowników tego wydziału w ciągu ostatnich dwóch lat przypada ponad sześć publikacji naukowych. Ponad pięcioma publikacjami mogą też pochwalić się pracownicy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, Wydziału Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Honorowe doktoraty

W ciągu ostatnich pięciu lat 11 pracowników uczelni kształcących prawników uzyskało tytuły doktora Honoris Causa. Tylko pięć uczelni (wszystkie publiczne) może się pochwalić, że ich pracownicy zyskali takie wyróżnienie. Są to wydziały prawa z pierwszych pięciu miejsc naszego rankingu oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Najwięcej takich wyróżnień (po trzy) uzyskali pracownicy uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego.

Wyjazdy po wiedzę

Duże jest też zróżnicowanie, jeśli chodzi o aktywność kadry naukowej dotyczącą naukowych wyjazdów zagranicznych. Tylko na trzech uczelniach - Uniwersytecie Jagiellońskim, UMCS oraz w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni - ponad połowa zatrudnionych pracowników zdobywała w ciągu ostatniego roku doświadczenie i wiedzę poza Polską. Na pozostałych uczelniach wskaźnik ten waha się w okolicach 20 proc., sięgając jednak na niektórych z nich wartości jednocyfrowych.