• STRAJK NAUCZYCIELI. Dziś w szkołach w ramach akcji protestacyjnej nauczyciele wywieszą flagi i plakaty. Z kolei 25 października o godz. 14 we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się pikiety pod gmachami urzędów wojewódzkich. - Jeśli ta akcja nie przyniesie efektów, zorganizujemy w Warszawie ogromną manifestację, a potem przygotujemy się do strajku - podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP domaga się od rządu m.in. gwarancji podwyżek w 2008 roku i zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli stażystów o 18 proc.
  • MIGRACJA ZAROBKOWA DO ANGLII. Do końca 2006 roku w Wielkiej Brytanii zarejestrowało się 327,5 tys. polskich pracowników. Tak wynika z najnowszego raportu brytyjskiego Narodowego Biura Statystycznego (ONS). Polacy stanowią 64 proc. wszystkich pracowników pochodzących z państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. Ostatnia fala imigracji z nowych krajów UE do Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od poprzednich, zlokalizowanych głównie w Londynie i kilku innych dużych miastach, dotarła na wieś i odległych zakątków Wysp, gdzie w przeszłości nie osiedlali się imigranci.

Więcej www.statistics.gov.uk

PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA MŁODZIEŻ. Młodzi Amerykanie są bardziej przedsiębiorczy od Europejczyków, wśród których zaledwie 30 proc. chciałoby założyć własną firmę. Tak wynika z opublikowanego Eurobarometru. Unijne statystyki ratują Polacy i mieszkańcy trzech krajów bałtyckich. O własnym biznesie myśli 50 proc. młodych Łotyszy oraz 48 proc. Polaków.

Więcej www.inkubatory.pl

DODATKOWE PIENIĄDZE NA STYPENDIA. W ciągu najbliższych ośmiu lat na dofinansowanie systemu stypendiów zostanie przeznaczone 900 mln euro. - Pieniądze te zostaną przeznaczone na stypendia dla osób, które chcą studiować na kierunkach potrzebnych polskiej gospodarce, ale na które nie ma chętnych - poinformował Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Według ministra, pieniądze przeznaczone będą na uzupełnianie wykształcenia, przygotowanie zawodowe w tych dziedzinach, które już są deficytowe. Są to m.in. specjalizacje techniczne, wszystkie dziedziny nauk ścisłych, dziedziny związane z biomedycyną czy medycyna.