"Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej" - poinformował CIR po posiedzeniu rządu.

"Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r. wyniosło 1204 zł. Rada Ministrów, na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, musi przedstawić Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych - do 15 czerwca każdego roku - propozycję minimalnej płacy w roku następnym" - napisano w komunikacie.