Dotowanie z budżetu działalności polskich organizacji rolniczych w UE w latach 2008-2013 - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych rolników. W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu.

Chodzi o przyznanie budżetowych pieniędzy na składkę za przynależność pięciu polskich organizacji związkowych do COPA- COGECA oraz pokrycie kosztów ich działalności na unijnym forum. Z dotacji ponadto będą mogły być finansowane koszty analiz i ekspertyz, przygotowanie i uzgadnianie stanowisk, współpraca między organizacjami rolniczymi. Według organizacji rolniczych składka w 2008 r. do CPA-COGECA wynosi ok. 500 tys. euro.

Do COPA-COGECA należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze.

COPA oraz COGECA to organizacje, reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i instytucji działających w Unii. COPA zrzesza 51 narodowych związków rolniczych, a COGECA - 32 organizacje spółdzielcze.

Jak powiedział poseł sprawozdawca Michał Szczerba (PO), projekt ustawy zakłada, że koszty związane z funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008-2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Głosowanie nad tym projektem odbędzie się jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu

Izby Rolnicze zaś mają obowiązek przedstawiania ministrowi rolnictwa każdego roku do 15 stycznia, informacji z uczestnictwa organizacji rolniczych w organizacjach ponadnarodowych w UE.

Na dofinansowanie działalności organizacji rolniczych w 2008 roku przewidziane jest 4 mln zł ze środków będących w dyspozycji ministra rolnictwa.

Szczerba zaznaczył, że ten sposób finansowania organizacji rolniczych należy traktować jako "tymczasowy", gdyż docelowo ma być wypracowany system samofinansowania się organizacji.

Głosowanie nad tym projektem odbędzie się jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.