Jak wyjaśnił, postulaty związkowców dotyczą tzw. wydatków osobowych, czyli pensji dla funkcjonariuszy oraz rozpoczęcia rozmów o podwyżkach w latach 2009-2011.

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podczas którego podjęto uchwałę w tej sprawie, odbyło się w Warszawie. W spotkaniu ze związkowcami uczestniczył Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk.

Jak powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski, Matejuk wysłuchał postulatów związkowców i - jak podkreślił - "te, które będą możliwe do realizacji, będą realizowane".

Resort od początku informował, iż policjanci dostaną podwyżki średnio w wysokości ok. 522 zł brutto z dodatkami na etat

W marcu wiceminister SWiA Adam Rapacki informował, że "rozważane są pewne rozwiązania, które pozwoliłyby na znalezienie środków i zwiększenie wynagrodzeń tym policjantom, którzy w marcu dostali niewielkie podwyżki".

Wiceminister zaznaczył, że resort od początku informował, iż policjanci dostaną podwyżki średnio w wysokości ok. 522 zł brutto z dodatkami na etat.

Związkowcy zażądali wówczas, by do końca marca dokładnie rozliczone zostały środki finansowe przeznaczone na podwyżki dla policjantów, a do 15 kwietnia przeznaczono środki z rezerwy na wzrost uposażeń dla tych funkcjonariuszy, którzy nie dostali podwyżki w wysokości 522 zł brutto.