W 2009 roku NFZ zostanie podzielony na kilka regionalnych funduszy zdrowia. Na tym etapie pacjent nie będzie mógł dowolnie wybrać ubezpieczyciela, a fundusze będą zawierać umowy ze szpitalami i przychodniami tylko ze swojego regionu. W 2010 roku zyskają już prawo kontraktowania usług ze świadczeniodawcami z całego kraju.

Pacjenci z kolei będą mogli samodzielnie decydować, do którego funduszu ma być przekazywana ich składka. Proces decentralizacji NFZ zakończy się wprowadzeniem za cztery lata na rynek prywatnych funduszy. Pacjenci będą wtedy wybierać, czy chcą, aby ich składką zarządzał płatnik publiczny czy prywatny. Ich pojawienie się wprowadzi konkurencję, bo fundusze i świadczeniodawcy będą zabiegać o pieniądze pacjentów.

Więcej informacji w poniedziałkowym wydniu Gazety Prawnej