Zdaniem autora raportu dr. Wiktora Wojciechowskiego z fundacji Leszka Balcerowicza FOR - aby dokończyć reformę trzeba m.in: wprowadzić emerytury pomostowe oraz zlikwidować świadczenia przedemerytalne.

W 2007 r. w Polsce pracowało tylko 57 proc. osób w wieku 15-64 lat

Jak napisano w przesłanym PAP komunikacie, pomimo silnego wzrostu zatrudnienia, w 2007 r. w Polsce pracowało tylko 57 proc. osób w wieku 15-64 lat, czyli o 10 pkt. proc. mniej niż przeciętnie w krajach "piętnastki UE".

"Gdyby w 2008 r. w Polsce udział pracujących wynosił 67 proc., dodatkowe przychody całego sektora finansów publicznych wyniosłyby 52,6 mld zł. Roczne koszty obsługi długu publicznego w 2008 r. mogłyby być wówczas niższe aż o 2,7 mld zł." - zaznaczył, cytowany w komunikacie, Wojciechowski.

Jak wynika z raportu, zwiększanie zasiłków dla bezrobotnych i organizowanie dla nich szkoleń będzie marnotrawieniem pieniędzy, jeżeli najpierw nie zlikwiduje się zasady, że osoby zarejestrowane w urzędach pracy są automatycznie obejmowane ubezpieczeniem zdrowotnym.

Według obliczeń Wojciechowskiego, ponad 1/3 osób zarejestrowanych w urzędach pracy nie jest faktycznie bezrobotna. W komunikacie napisano, że dotychczasowe szkolenia zawodowe adresowane do bezrobotnych w Polsce nie przyniosły zauważalnych efektów. Zdaniem autorów raportu, aby zwiększyć ich efektywność, należałoby sprywatyzować pośrednictwa pracy. (PAP)