Liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej jest w Polsce nie wystarczająca - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu poświęconego opiece medycznej nad sportowcami, dostępności do badań lekarskich oraz zwalczania dopingu w sporcie.

Rola, zakres działania i kompetencje oraz zasady finansowania opieki medycznej nad sportowcami określone są w siedmiu aktach prawnych. Opiekę medyczną nad osobami uprawiającymi sport sprawują publiczne i niepubliczne poradnie medycyny sportowej, wśród których istotną rolę odgrywa Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Zarejestrowanych jest w nim około 8 tysięcy osób, spośród których regularne badania przechodzi 5000 osób.

W ministerstwie zdrowia przygotowano projekt rozporządzenia ministra w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników między 21, a 23 rokiem życia.

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, finansującego świadczenia w zakresie medycyny sportowej zdefiniowania wymagają pojęcia rekreacji ruchowej oraz sportu, natomiast brak wiedzy na temat populacji dzieci i młodzieży uprawiających sport oraz liczby zawodników uniemożliwiają opracowanie szacunku kosztów.

Niepokój wśród posłów wzbudził fakt funkcjonowania w Polsce zaledwie kilku ośrodków medycyny sportowej posiadających, poza zagwarantowanymi świadczeniami z orzecznictwa sportowo- lekarskiego, dodatkowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w innych specjalnościach lekarskich. Poza województwem mazowieckim, gdzie liczba specjalistów w zakresie medycyny sportowej wynosi 108 osób, śląskim z 33, wielkopolskim - 17, łódzkim i dolnośląskim po 15, i pomorskim - 11, w pozostałych z wyjątkiem świętokrzyskiego, gdzie nie ma ani jednego specjalisty, liczba nie przekracza dziesięciu.

Sytuację tę mają poprawić szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej przygotowujące do uzyskania certyfikatu uprawniającego do orzekania w zakresie medycyny sportowej.

"Konieczne jest dostosowanie do nowych regulacji zasad kontraktowania i finansowania świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 21 roku życia oraz zawodnikami pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, a także przygotowanie regulacji dotyczących zasad sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zawodnikami powyżej 23 roku życia w klubach sportowych" - powiedział Adam Fronczak.

O metodach walki z stosowaniem niedozwolonych środków mówił przewodniczący Komisji do zwalczania dopingu w sporcie profesor Jerzy Jurkiewicz.

126 trenerów zdobyło certyfikaty instruktora antydopingowego

"126 trenerów zdobyło certyfikaty instruktora antydopingowego, wydano także pozycje książkowe poświęcone dopingowi. Aby skuteczniej zwalczać próby nieuczciwej rywalizacji konieczna jest osobna ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz szeroka akcja propagandowa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży" - powiedział.

W ramach akcji przeciw dopingowi uruchomiono, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej całodobowe telefoniczne Antydopingowe Pogotowie Informacyjne.

Podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki, Tomasz Półgrabski zapewnił posłów o finansowym wsparciu dla laboratorium antydopingowego, posiadającego akredytację z koniecznością jej odnawiania. Profesor Jerzy Smorawiński podkreślił natomiast rolę przedsięwzięć mających na celu koordynację działań antydopingopwych w państwach Unii Europejskiej. (PAP)

jej/ st/