Każdy rok akademicki przynosi informacje o kolejnych uczelniach udostępniających edukację, która nie wymaga fizycznego uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach.
Wykorzystanie metody zdalnej nauki czyni uczestnikami rynku edukacyjnego osoby ze środowisk dotychczas na nim nieobecne, np. niepełnosprawnych, kobiety wychowujące dzieci - mówi Marlena Plebańska z Asseco BS. Na rynku akademickim w Polsce można znaleźć studia wspierane e-learningiem na trzech poziomach kształcenia: licencjackim/ inżynierskim, magisterskim i podyplomowym.
Na studiach oferowanych przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Warszawie (WSTI - www.vizja.net) zajęcia z informatyki odbywają się na zjazdach laboratoryjnych, wymagających obecności studenta, ale i w trybie nauki zdalnej. Przy bezpośrednim i indywidualnym dostępie do stanowisk laboratoryjnych i komputerowych, pod opieką wykładowców odbywają się ćwiczenia związane merytorycznie z programem studiów. Przyswajanie sobie wiedzy, testy i część ćwiczeń są prowadzone on-line.
- Ostatni półsemestr przeznaczony jest na wykonanie, pod opieką kierownika, projektu dyplomowego związanego tematycznie z przyswojonymi w trakcie studiów tematami - mówi Marek Cieciura, rektor WSTI.
Po wyborze tematu projektu pracy wieńczącej studia i zatwierdzeniu go przez opiekuna harmonogramu prac następuje faza realizacji. Postępy prac nad projektami są prezentowane na specjalnym, wirtualnym seminarium dyplomowym. Natomiast sama praca dyplomowa prezentowana jest przez studenta podczas bezpośredniego spotkania z komisją egzaminacyjną.
- W toku studiów studenci mają zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot, który także przy użyciu narzędzi IT stymuluje nauką, polecając wykonanie zadań, sprawdzając rozwiązania, pomagając studentom w przyswojeniu materiału. Udziela wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce i podejmuje próbę aktywizacji studentów - wylicza Marek Cieciura.