Konkurs Lodołamacze już po raz trzeci zorganizowała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Patronat honorowy nad nim objęła małżonka prezydenta Maria Kaczyńska.

W uroczystej gali, podczas której wręczono nagrody, wzięli udział m.in. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, Główny Inspektor Pracy Barbara Borys-Szopa, prezes PFRON Marian Leszczyński, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

"To bardzo ważne, by pomagać niepełnosprawnym i otwierać im drzwi do normalnego życia" - powiedziała Maria Kaczyńska, wręczając nagrodę Lodołamacz Specjalny - za wybitne dokonania na rzecz niepełnosprawnych - ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. Kapituła konkursu nagrodziła go za działalność w Fundacji św. Brata Alberta, którą prowadzi od 1987 roku. Fundacja obejmuje codzienną opieką 1200 niepełnosprawnych, pomaga im w powrocie do normalnego życia, prowadzi placówki dla nich w całym kraju.

"Przyjmuję tę nagrodę z pokorą, jest ona wyróżnieniem dla wszystkich, którzy działają w naszej fundacji. Moi podopieczni dają mi siłę, bo nieprawdą jest, że to sprawni dają coś niepełnosprawnym, w wielu przypadkach jest na odwrót: niepełnosprawni dają siłę i pogodę ducha" - mówił ks. Isakowicz- Zaleski.

Nagrodę w kategorii zakład pracy chronionej otrzymało przedsiębiorstwo Simet z Jeleniej Góry, w którym niepełnosprawni stanowią 70 proc. pracowników, z czego 45 osób zatrudnionych jest na stanowiskach kierowniczych.

W kategorii otwarty rynek pracy nagrodzono przedsiębiorstwo społeczne "Gospoda Jaskółeczka", zatrudniające wielu niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi.

Towarzystwo Przyjaciół niepełnosprawnych z Łodzi wyróżniono w kategorii pracodawca nieprzedsiębiorca, m.in. za nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialna politykę w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.

Lodołamacz w kategorii pracodawca - osoba niepełnosprawna otrzymał Andrzej Rudek, właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w którym zatrudnia niepełnosprawnych, również niewidomych.

Super Lodołamacz przyznano Stowarzyszeniu Nautica Centrum Turystyki Podwodnej

Super Lodołamacz przyznano Stowarzyszeniu Nautica Centrum Turystyki Podwodnej, które organizuje kursy nurkowania dla niepełnosprawnych oraz zatrudnia ich w swoich biurach.

Po raz pierwszy w tym roku nagrodzono Zakład Aktywności Zawodowej. Lodołamacz w tej kategorii otrzymał pensjonat i restauracja "U Pana Cogito", w którym mieszkają i pracują osoby chore psychicznie.

Wszyscy nagrodzeni podkreślali, że Lodołamacz to nie tylko wyróżnienie, ale także mobilizacja do dalszej pracy na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

Jak podkreślił prezes POPON Jan Zając, Lodołamacze to ludzie, instytucje, firmy angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzące dla nich miejsca pracy i coraz lepsze warunki. "Lodołamacze dają przykład i pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy" - przekonywał.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 343 firmy, z których zwycięzców wyłoniła kapituła. W jej skład weszli m.in. Jarosław Duda, RPO Janusz Kochanowski, posłowie Sławomir Piechota i Marek Plura (przewodniczący) oraz Anna Dymna.