Z informacji Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że częstą nieprawidłowością jest także żle prowadzona dokumentacja pracownicza i nieprzestrzeganie przepisów bhp.

Zmorą jest również nieudzielanie urlopów wypoczynkowych we właściwym czasie oraz uniemożliwianie pracownikom wystarczającego odpoczynku - mówi dyrektor Piotr Wojciechowski z PIP. Wyjaśnia, że w ciągu doby pracownik ma prawo do minimalnie 11-godzinnego wypoczynku.

Dyrektor Wojciechowski przypomniał, że za wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych.