NOWE PRAWO

Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy armię zawodową. Dlatego m.in. znowelizowało rozporządzenie z 6 maja 2008 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. nr 82, poz. 491). Weszło ono w życie 15 maja. Zgodnie z nim do służby ponadterminowej będą przyjmowani żołnierze z poboru już po odbyciu trzymiesięcznej zasadniczej służby wojskowej, ale nie później niż miesiąc przed jej zakończeniem.

Wojsko będzie przyjmować żołnierzy, którzy nie ukończyli 25 lat, mają ukończoną co najmniej szkołę ponadgimnazjalną. Osoba taka będzie też musiała mieć dobre wyniki w szkoleniu i otrzymać pozytywną opinię służbową.

Armia oferuje takim osobom uposażenie 1,7 tys. zł dla szeregowego, zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyekwipowanie. Dodatkowo takiej osobie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych i urlopy dodatkowe. Służbę taką można pełnić od roku do siedmiu lat. Tacy żołnierze mają mieć też możliwość pełnienia służby poza Polską w Polskich Kontyngentach Wojskowych.