"Chcielibyśmy, żeby ta grupa, dość liczna, też miała swój głos, swoje stanowisko i mogła się wypowiadać" - powiedział w piątek PAP Kasprzak. W jego opinii, planowana reforma KRUS budzi wiele kontrowersji.

Celem działania Związku ma być m.in. "poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów rolniczych" oraz organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej i popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Poseł PSL Eugeniusz Grzeszczak powiedział w piątek PAP, że w środę 21 maja na spotkaniu koalicyjnym - z udziałem premiera Donalda Tuska i prezesa ludowców, wicepremiera Waldemara Pawlaka - zapadną ostateczne decyzje w sprawie reformy KRUS. Resort rolnictwa przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o KRUS.

Według wstępnych założeń projektu reformy przygotowywanego przez resort rolnictwa wysokość składek na KRUS miałaby zostać uzależniona od wielkości standardowej nadwyżki bezpośredniej, stosowanej powszechnie w krajach UE do oceny wielkości ekonomicznej gospodarstw.

Docelowo wysokość składek powinna być powiązana z osiąganym dochodem. Resort uważa też, że obecnie wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie nie jest celowe.

Równocześnie ma zostać zmieniony sposób ustalania wysokości świadczenia emerytalno-rentowego, tak aby zapewnić zróżnicowanie świadczeń w zależności od wysokości i okresu opłacania składki.