Od kandydatów do służby nadterminowej wymaga się - oprócz odbycia co najmniej 3-miesięcznej zasadniczej służby wojskowej - wieku do 25 lat, wykształcenia co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, pozytywnej opinii służbowej oraz dobrych wyników w szkoleniu. Przyszli nadterminowi nie mogą być również karani sądownie i dyscyplinarnie.

Wojsko oferuje żołnierzom nadterminowym uposażenie dla szeregowego w wysokości 1,7 tys. zł brutto oraz m.in. bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, a także 26-dniowy urlop wypoczynkowy. "Magnesem" jest dla nich, oprócz perspektywy stabilizacji zawodowej, także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, np. prawa jazdy kat. "C" czy uprawnień operatora sprzętu inżynieryjnego.

Nowe rozporządzenie to dopiero początek zmian

Nowe rozporządzenie to dopiero początek zmian wprowadzanych w związku z uzawodowieniem armii. Trwają już prace nad projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, który poszerzy krąg osób mogących ubiegać się o służbę.

Przewiduje on m.in. możliwość przyjmowania do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej żołnierzy rezerwy (obecnie są przyjmowani wyłącznie z zasadniczej służby wojskowej) oraz podniesienie górnej granicy wieku dla kandydatów z 25 do 30 lat.

Jednocześnie obniżone ma zostać kryterium dotyczące wykształcenia; obecnie chętni do służby nadterminowej muszą mieć ponadgimnazjalne. W przyszłości ma im wystarczyć wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej lub podstawowej, jeżeli ukończyli ją przed 31 sierpnia 2000 roku.

Wśród propozycji zmian jest także zapis, że żołnierz nie może być sądownie karany za przestępstwo umyślne, a nie jak obecnie - że nie był karany sądownie oraz dyscyplinarnie.

Żołnierze nadterminowi 1 stycznia 2010 roku staną się z mocy prawa - w przypadku wyrażenia zgody - żołnierzami kontraktowej ochotniczej służby wojskowej. Natomiast ci, którzy nie wyrażą takiej zgody, służbę nadterminową pełnić będą jedynie do końca swojego kontraktu.

Obecnie służbę nadterminową pełni ok. 6 tys. żołnierzy.