PROBLEM CZYTELNIKA

Jestem nauczycielką mającą prawo do wcześniejszej emerytury. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

MARCIN JAMROZIK

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec z Krakowa

EKSPERT WYJAŚNIA

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole, dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia. Jednak nie wszystkie osoby mające siedmioletni staż pracy nauczycielskiej mogą skorzystać z tego przywileju. Są bowiem przewidziane dodatkowe warunki. Jeden z nich dotyczy osób w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Z przepisów wynika, że nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop na poratowanie zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Czas korzystania z tego urlopu zależy więc od daty nabycia prawa do emerytury, tym bardziej nie jest możliwe udzielenie go osobie, która ma już prawo do emerytury. Nie ma znaczenia, czy jest to wcześniejsza emerytura czy też nabyta na zasadach ogólnych.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelniczka nie może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia. Jest tak dlatego, że nabyła już prawo do emerytury.

Podstawa prawna

■ Art. 73, art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA