Zgodnie z ustawą z maja 2007 roku, utworzenie sklepu o powierzchni sprzedaży od 400 do 2 tys. metrów kw. wymaga zezwolenia gminy, a powyżej 2 tys. m kw. - gminy i sejmiku wojewódzkiego. Brakuje jednak rozporządzenia określającego warunki, jakie musi spełnić firma ubiegająca się o zgodę na budowę.

"Wydaje się, że rozporządzenie (w sprawie ustawy) o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych będzie konieczne" - powiedział Baniak.

Ustawa od początku budziła wiele kontrowersji

Krytykowali ją nie tylko handlowcy, ale i pracodawcy, wskazując, że nowe przepisy wpłyną na wzrost bezrobocia i ograniczą inwestycje. Brak rozporządzenia - jak podkreślali - uniemożliwia starania o pozwolenie na budowę sklepu o powierzchni powyżej 400 m kw.

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją złożyła również Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Biuro prasowe TK: Termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nie został jeszcze wyznaczony

Pod koniec stycznia br. ustawę zakwestionowała Komisja Europejska, otwierając pierwszy etap postępowania, które może się zakończyć przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zdaniem KE, polska ustawa to zamach na unijną zasadę swobody świadczenia usług i zakładania działalności gospodarczej.