Do oddziałów ZUS zgłaszają się nauczyciele mający wątpliwości, co zrobić, aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury - mówi Mikołaj Skorupski, rzecznik prasowy ZUS.

Zakład wyjaśnia więc, że nauczyciele mający prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) będą mogli z niej skorzystać na swój wniosek. ZUS podkreśla, że osoby wykonujące ten zawód urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia1969 r., aby nabyć uprawnienia do wymienionej emerytury nauczycielskiej, nie muszą rozwiązać stosunku pracy do końca tego roku. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela może też nastąpić po 31 grudnia 2008 r. Również po tym terminie może być zgłoszony wniosek o emeryturę. ZUS wyjaśnia równocześnie, że wniosek taki powinien być złożony nie później niż przed ukończeniem 60 roku życia przez kobietę i 65 roku życia przez mężczyznę.

Data 31 grudnia 2008 r. jest natomiast istotna w przypadku stażu. Osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę nauczycielską, do końca tego roku muszą bowiem spełnić warunek posiadania odpowiedniego stażu pracy - 30-letniego lub 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20-letniego okresu pracy nauczycielskiej.

Nauczyciel, który przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, wraz z wnioskiem o emeryturę powinien też złożyć do ZUS wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE do budżetu.

Emerytura dla nauczycieli będzie obliczona według starych zasad. Jednak zgłoszenie wniosku o emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn (nawet jeżeli ubezpieczony spełnił warunki do emerytury do końca 2008 roku) spowoduje, że nauczyciel otrzyma emeryturę mieszaną. Oznacza to, że osoby osiągające wiek emerytalny w latach 2009-2013, stosownie do roku, w którym go osiągną, będą otrzymywać część świadczenia obliczonego według dotychczasowych zasad i część obliczonego według nowych zasad.