Usprawiedliwiona nieobecność

Kryteria kwalifikowania do projektów szkoleniowych są różne w przypadku poszczególnych firm. Firma Global Training Centre, która niedługo rozpocznie w Łodzi rekrutację do kolejnej edycji projektu oferującego kobietom bez pracy szkolenia z języka angielskiego (120 godzin), obsługi komputera (60 godzin) i kas fiskalnych (12 godzin), przeprowadza testy językowe i sprawdza kwalifikacje psychologiczne. W większości projektów, aby się do nich zakwalifikować, wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy mają obowiązek brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie szkolenia.

- Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. W wypadku rezygnacji z zajęć grozi zwrot kosztów szkolenia - mówi Katarzyna Rubacha z firmy Global Training Centre.

Do projektu - Czas do pracy - realizowanego przez Stowarzyszenie B-4, mogą być natomiast zakwalifikowane tylko osoby trwale bezrobotne. Nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy, pod warunkiem że nie pracowały przynajmniej przez trzy lata. Małgorzata Brzozowska mówi, że projekt był pisany w pierwszej połowie 2008 roku, kiedy była zupełnie inna sytuacja na rynku pracy. Dlatego nie można zakwalifikować do niego osób, które niedawno straciły pracę. Beneficjenci otrzymają wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz szkolenia przekwalifikowujące w dowolnym zawodzie.

Jak uzyskać pomoc

Paulina Mucha, specjalista z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, radzi osobom, które utracą pracę, aby szukały kontaktu z podmiotami, które oferują wsparcie bezrobotnym za pieniądze z UE za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy.

- Zamieszczają one na swych stronach listę beneficjentów, czyli projektodawców, którzy realizują te projekty - mówi Paulina Mucha.

W każdym województwie zasady dofinansowania są nieco inne. Różne są terminy składania wniosków, rozstrzygnięcia konkursów, kryteria dostępu i kryteria strategiczne.