Komisja Trójstronna nie przygotuje założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Po gorącej dyskusji związki zawodowe, pracodawcy i rząd podjęli decyzję, że zespół ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społecznych Gospodarczych nie będzie dalej pracować nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników.

- We wrześniu ubiegłego roku premier Tusk powołał specjalny zespół kierowany przez ministra Michała Boniego. Ze względu na fakt, że prace tego zespołu są zaawansowane, to nasz zespół nie będzie się tą sprawą więcej zajmował – wyjaśnia prof. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, który przewodniczy temu zespołowi Komisji Trójstronnej.

Od kilku lat kolejne rządy zapowiadają reformę KRUS. Brak wymiernych efektów spowodował, że Business Centre Club skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 8, poz. 291 późn. zm.).Pracodawcy we wniosku wskazują, że sprzeczne z zasadą równości i niedyskryminacji jest inne traktowanie rolników niż osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Według ekspertów niewiele zmieni przyjęta przez Sejm podwyżka składek dla rolników posiadający gospodarstwa rolne powyżej 50 hektarów. Według prof. Katarzyny Duczkowskiej-Małysz te zmiany mają wyłącznie charakter kosmetyczny. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy rolnicy będą płacić wynosi 10 proc. emerytury podstawowej. Natomiast rolnicy posiadający gospodarstwa, których obszar przekracza 50 ha przeliczeniowych, będą opłacać dodatkową miesięczną składkę. Jednak nawet właściciele gospodarstw ponad 300 ha będą opłacać maksymalne składki w wysokości 391,56 zł miesięcznie.