ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) to potwierdzenie kwalifikacji z zakresu finansów i rachunkowości uznawane przez pracodawców na całym świecie. Osoby z takim certyfikatem mogą w Polsce zajmować m.in. stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Taka możliwość wynika z art. 58 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Małgorzata Sawicka, dyrektor ACCA w Polsce, wyjaśnia, że osoba zainteresowana zdobyciem certyfikatu nie musi posiadać określonego wykształcenia czy statusu. Do egzaminów ACCA może przystąpić, każdy, kto ukończył osiemnaście lat i potrafi posługiwać się językiem angielskim. Dobrze jest jednak mieć pewne podstawy wiedzy finansowej.

Zdobycie certyfikatu ACCA wymaga zdania czternastu obszernych egzaminów w języku angielskim, opartych na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Egzaminy te można wybrać spośród szesnastu egzaminów ujętych w dwóch modułach programowych.

Moduł podstawowy zapoznaje słuchaczy z zasadami rachunkowości finansowej i zarządczej, znaczeniem informacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz najważniejszymi zagadnieniami związanymi z zasobami ludzkimi.

Moduł zawodowy pozwala na rozwinięcie umiejętności niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji finansowych i oceny sytuacji przedsiębiorstw.

Jak twierdzi Ilona Majek z ACCA, na zdobycie kwalifikacji każdy ma 10 lat, jednak w Polsce zajmuje to średnio trzy lata.

Kandydat może być również zwolniony z części egzaminów na podstawie ukończenia niektórych uczelni wyższych lub posiadania innych kwalifikacji.

- W Polsce zdanie 10 egzaminów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zwalnia z modułu podstawowego ACCA - wyjaśnia Ilona Majek.

Warto jednak pamiętać, że samo zdanie egzaminów nie jest wystarczające, żeby uzyskać certyfikat. Należy w tym celu wykazać minimum trzyletnią praktykę zawodową w finansach (można ją zdobywać przed, w trakcie lub po zdaniu egzaminów) i wypełnić on-line na swoim koncie w ACCA moduł etyczny.

Podczas odbywania praktyki istotne jest zdobycie szeregu kompetencji, a nie praca na określonym stanowisku.

Informacje dotyczące rozpoczęcia zdobywania kwalifikacji ACCA znajdują się na stronie internetowej: www.accaglobal.com. Szczegółowych informacji udziela również biuro ACCA w Polsce. Kursy przygotowujące do egzaminów ACCA prowadzą w Polsce trzy rekomendowane przez te organizację jednostki z Warszawy i Krakowa.

CENY ACCA W GBP

● Koszt rejestracji (jednorazowy) w 2009 roku - 66

● Koszt egzaminu (w zależności od poziomu) - 55-75

● Koszt opłaty rocznej (w zależności od czasu zdobywania kwalifikacji) - 66 za 2009 r.