Pielęgniarki w Senacie o podwyŻkach. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych będzie zabiegał o to, by senatorowie nie wprowadzili żadnej poprawki do noweli tzw. ustawy podwyżkowej. Szefowa związku Dorota Gardias powiedziała wczoraj, że chodzi o to, żeby ustawa jak najszybciej weszła w życie. Pielęgniarki będą przekonywać do tego podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. Przed gmachem parlamentu tym razem nie zostaną rozstawione namioty i pielęgniarki nie będą prowadziły, jak podczas prac nad nowelą w Sejmie, swojej akcji informacyjnej.

Więcej www.opzzpip.org.pl

Nauczyciele domagajĄ się zmian. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę o podjęciu inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wprowadzenie zmian w systemie oświaty. ZNP chce wprowadzenia tzw. zerówek dla pięciolatków, obniżenia wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat oraz finansowania publicznych przedszkoli z subwencji oświatowej. Zarząd ZNP zdecydował także o zawieszeniu pogotowia strajkowego w związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej do parlamentu. Związek jest w sporze zbiorowym z rządem od lutego.

Więcej www.znp.edu.pl

KsztaŁcenie niepeŁnosprawnych. Państwo wspiera zatrudnienie niepełnosprawnych, ale zapomina o ich kształceniu, powiedział kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Wdówik podczas zorganizowanej przez uczelnię międzynarodowej konferencji Edukacja dla wszystkich. Bierze w niej udział prawie 200 uczestników z ponad 20 krajów Europy i z USA. - Poruszają oni tematy związane m.in. z możliwościami kształcenia niepełnosprawnych i ich dalszej kariery zawodowej. Przedstawiciele uczelni i organizacji z różnych krajów wymieniają się informacjami i doświadczeniami.

Więcej www.uw.edu.pl

SzkoŁa o. Rydzyka moŻe nie dostać dotacji z UE. Dofinansowanie z unijnych środków rozbudowy toruńskiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojca Tadeusza Rydzyka może być sprzeczne z prawem UE - ostrzegła komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Huebner. Komisja Europejska bada tę sprawę. - W związku z bardzo licznymi głosami nie tylko z Polski, jakiś czas temu zwróciliśmy uwagę na możliwość wystąpienia niezgodności z prawem europejskim - powiedziała komisarz Danuta Huebner.