Zmiana Prawa Ze 936 zł do 1126 zł wzrośnie od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wczoraj rząd zmienił rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej. Od nowego roku będzie ona wyższa o ponad 20 proc. To największa podwyżka tej płacy od czasu jej wprowadzenia. Nowa kwota będzie stanowić około 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla osoby otrzymującej taką pensję oznacza to, że zamiast otrzymywać tak jak obecnie 697,94 zł netto, otrzyma 843,18. Rząd oszacował, że skutki tej podwyżki dla budżetu, związane z tym, że płaca minimalna jest podstawą wyliczeń niektórych świadczeń, wyniesie około 23 mln zł w 2008 roku i 151,6 mln zł rok później.

- Istotna podwyżka jest właściwa, bo przy niskiej kwocie minimalnego wynagrodzenia ludziom często nie opłaca się pracować - ocenia były minister pracy Krzysztof Pater.

Zastrzega, że jest jednak ryzyko wzrostu szarej strefy na lokalnych rynkach pracy charakteryzujących się wysokim bezrobociem wśród osób nieposiadających kwalifikacji. Ekspert Banku Światowego Jan Rutkowski uważa, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 40 proc. nie jest poziomem ryzykownym dla gospodarki. Inni eksperci podkreślają, że taka podwyżka może zwiększyć presję na zwiększanie wynagrodzeń z uwagi na to, że pracownicy zarabiający niewielkie kwoty odnoszą poziom swoich zarobków do płacy minimalnej.

Według Krzysztofa Patera nie ma potrzeby nowelizacji ustaw, które uzależniają wysokość świadczeń od kwoty płacy minimalnej. Podjęcie takich kroków deklarował wicepremier Przemysław Gosiewski, kiedy ogłosił zamiar skokowej podwyżki płacy minimalnej. Pracodawcy i związki zawodowe poza NSZZ Solidarność krytykują jednak sposób konsultacji nowelizacji rozporządzenia. Poziom płacy minimalnej powinien być ustalony podczas negocjacji Komisji Trójstronnej, a jedynie w razie nieosiągnięcia porozumienia kwotę ustala rząd.

- Kiedy toczyły się negocjacje, rząd deklarował maksymalną kwotę 1 tys. zł - przypomina Krzysztof Pater.

JUSTYNA WOJTECZEK

justyna.wojteczek@infor.pl