zmiana prawa Do 31 grudnia 2008 r. mogą obowiązywać obecne zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Możliwe jest wydłużenie tego okresu nawet do końca 2010 roku.

Jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu zostanie zapewne uchwalona nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W czasie drugiego czytania posłowie bez względu na opcję polityczną poparli przedłużenie obecnych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Problemem jednak pozostaje pytanie, przez jeszcze ile lat będą obowiązywać obecne zasady.

- Ponieważ nie ma ustawy o emeryturach pomostowych, więc konieczne jest wydłużenie obecnie obowiązujących zasad o rok - mówi Mieczysław Kasprzak, poseł sprawozdawca poselskiego projektu nowelizacji ustawy emerytalnej.

Jego zdaniem ustawa musi być uchwalona jeszcze w tym roku. W innym przypadku na przykład pracownicy zakładów przeróbki węgla, nauczyciele, hutnicy, maszyniści czy lotnicy musieliby pracować do czasu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat).

Natomiast Klub Samoobrony chce wydłużenia tego terminu do 31 grudnia 2010 r.

- Rok to za mało, żeby przygotować ustawę o emeryturach pomostowych. ZUS na wdrożenie systemu informatycznego potrzebuje co najmniej sześć miesięcy - mówi Rajmund Moric, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Poprawka ta zyskała też poparcie Klubu SLD i Ligi Polskich Rodzin. Zdaniem posła Tadeusza Cymańskiego (PiS), wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej nie jest wykluczone, że klub PiS także poprze tę propozycję.

- Nasz klub poprze projekt ustawy wydłużający o rok zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Jednak możliwe jest, że poprzemy przedłużenie obecnych zasad o trzy lata - dodaje Tadeusz Cymański.

Natomiast PO uważa, że wydłużenie o rok prawa do przechodzenia na emeryturę na obecnych zasadach będzie stanowić duże obciążenie dla finansów funduszu ubezpieczeń społecznych.

- Poprzemy jednak wydłużenie obecnych zasad, ale przygotowanie ustawy o emerytach pomostowych będzie najważniejszą sprawą dla nowego rządu - powiedział Zbigniew Chlebowski z klubu PO.

Przyjęcie przez Sejm tej ustawy będzie oznaczać, że prawo do wcześniejszej emerytury zachowają pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub wykonujący pracę o szczególnym charakterze. Dzięki temu prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej do 31 grudnia 2008 r. zyskają wszystkie osoby zatrudnione w szczególnych warunkach i charakterze, które w przyszłym roku uzyskają wymagany wiek i staż. Uprawnienia te będą też przysługiwać kobietom, które w 2008 roku ukończą 55 rok życia i będą miały 30-letni staż pracy. Z prawa do wcześniejszej emerytury skorzystają też kobiety, które w przyszłym roku skończą 55 lat, będą miały 20-letni staż pracy i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Kobiety te nie muszą wykonywać pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl