• Kardiochirurg pozwaŁ ministra sprawiedliwości. Zatrzymany w lutym przez CBA kardiochirurg Mirosław G. pozwał ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o jego wypowiedź na konferencji prasowej tuż po zatrzymaniu G., że nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie.
  • StaŻe dla osób niepeŁnosprawnych. Dzięki kampanii społecznej W pełni zaradni studenci i absolwenci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogli odbyć bezpłatne, dwutygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach. Po odbyciu stażu pracodawca może ich zatrudnić, ale nie będzie do tego zobligowany. Oferty pracy można zamieszczać w portalu Jobs.pl. Znajdą tam CV osób niepełnosprawnych, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.
Więcej www.wpelnizaradni.pl
■ Monitoring w szkoŁach. Kamery w szkołach będą dofinansowywane przez budżet państwa. Rządowy program wspierania monitoringu w placówkach oświatowych ma zachęcić szkoły do instalowania kamer i w ten sposób poprawić bezpieczeństwo uczniów. Wynika to z uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Według szacunków rządu, jeżeli z dofinansowani skorzystają wszystkie uprawnione szkoły publiczne, będzie to kosztowało budżet państwa ponad 100 mln zł.
Więcej www.men.gov.pl
■ Uznawanie kwalifikacji zawodowych. Do 20 października musi wejść w życie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Pierwsze czytanie projektu tej ustawy odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Ustawa ma na celu wdrożenie części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego z września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dotyczących tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji oraz pracowników transgranicznych.
Więcej www.sejm.gov.pl
■ Opieka psychiatryczna w Polsce coraz gorsza. W ostatnich dwóch dekadach dramatycznie wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne, ale jakość opieki psychiatrycznej i dostęp do niej są coraz gorsze - podkreślali psychiatrzy na konferencji w Warszawie. Obecnie około 150 tys. osób cierpi na psychozy, m.in. na schizofrenię (trzykrotnie więcej niż w 1990 roku). Liczba pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją, anoreksją, zaburzeniami lękowymi czy emocjonalnymi, wzrosła o prawie 90 proc. W przypadku chorych leczonych z powodu nadużywania alkoholu odsetek ten wzrósł o 80 proc. Łącznie w roku 2005 ponad 1,4 mln osób leczyło się z powodu problemów psychicznych. W 2004 roku samobójstwa popełniło ponad 6 tys. osób.