Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również jej pochodne. Jedną z nich jest dodatek za pracę w nocy. Ile wyniesie dodatek za pracę w nocy w 2021 r.? Sprawdź

Dla kogo dodatek za pracę w nocy?

Dodatek za pracę w nocy przysługuje wszystkim pracującym między godziną 21:00 a 7:00. Pracę w nocy wykonuje pracownik, którego:

• rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny w porze nocnej
• co najmniej czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocna

Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy?

Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 18,3 zł.

Oznacza to, że dodatek za pracę w nocy w 2021 roku wyniesie 3,66 brutto za godzinę.

Pracownikom wykonującym stale poza zakładem pracy pracę w porze nocnej, można zastąpić dodatkowe wynagrodzenie ryczałtem. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy mogą pracować w porze nocnej. Zakaz ten dotyczy:

- kobiet w ciąży
- pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat bez ich zgody
- pracowników młodocianych
- pracowników niepełnosprawnych