Pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie, w porównaniu do 2020 roku, o 200 zł brutto. Oznacza to, że najniższa krajowa wyniesie 2800 zł brutto. Jakie będzie minimalne wynagrodzenie "na rękę" czyli netto, jak wyliczyć minimalne wynagrodzenie netto. Przeczytaj ten artykuł.

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie "na rękę" w 2021?

Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę ma stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2800 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie netto (a więc „do ręki”) w 2021 r. wyniesie 2061,67 zł, a więc wzrośnie o 141,05 zł.

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie minimalne wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Jak wyliczyć minimalne wynagrodzenie dla pracownika?

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych)

Minimalne wynagrodzenie na 2021 rok ustalił rząd. W ramach Rady Dialogu Społecznego nie doszło bowiem do porozumienia. Rządową propozycję podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2021 na poziomie 200 zł poparł NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pozostałe związki zawodowe (OPZZ i FZZ) chciały podniesienia najniższej krajowej 2021 o 500 zł. Pozostałe zrzeszenia firm postulowały zamrożenie płacy minimalnej w 2021 r. na tegorocznym poziomie (2,6 tys. zł) lub podwyżki jedynie o ustawowe minimum, które wynosi 116,10 zł.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej przypadła na 2020 rok - wyniosła 15,6 proc. i stanowić miała 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.