Jakie będzie minimalne wynagrodzenie "na rękę" w 2021?

Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę ma stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2800 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.
Reklama

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie netto (a więc „do ręki”) w 2021 r. wyniesie 2061,67 zł, a więc wzrośnie o 141,05 zł.

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie minimalne wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Jak wyliczyć minimalne wynagrodzenie dla pracownika?

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych)

Minimalne wynagrodzenie na 2021 rok ustalił rząd. W ramach Rady Dialogu Społecznego nie doszło bowiem do porozumienia. Rządową propozycję podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2021 na poziomie 200 zł poparł NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pozostałe związki zawodowe (OPZZ i FZZ) chciały podniesienia najniższej krajowej 2021 o 500 zł. Pozostałe zrzeszenia firm postulowały zamrożenie płacy minimalnej w 2021 r. na tegorocznym poziomie (2,6 tys. zł) lub podwyżki jedynie o ustawowe minimum, które wynosi 116,10 zł.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej przypadła na 2020 rok - wyniosła 15,6 proc. i stanowić miała 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.