Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Czy dotyczy to także osób 55+? Jak należy postąpić, gdy jeden z pracujących zdecyduje się przystąpić do PPK?Jeśli choć jedna osoba zatrudniona u mikroprzedsiębiorcy będzie chciała oszczędzać w PPK, przedsiębiorca ten będzie zobowiązany wdrożyć u siebie ten program. W takiej sytuacji nie spełni bowiem przesłanek wskazanych w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342; dalej ustawa o PPK).