1700 zł ma trafić do tych asystentów, którzy pomagają rodzinom w okresie epidemii. O taką formę docenienia upominają się też pracownicy domów dziecka.
Asystenci rodziny mają otrzymać specjalne finansowe wsparcie za wykonywanie swoich obowiązków w czasie COVID-19. Takie informacje płyną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które zapowiada skierowany do nich program. Na razie nie wiadomo, jakie będą reguły przyznawania dodatku, ale sama jego zapowiedź wzbudziła duże poruszenie wśród innych zawodów pomocowych, które czują się przez resort rodziny pominięte. Samorządy obawiają się jednak, że z uwagi na nowy program nie będzie kontynuowany ten, który pozwalał im uzyskać budżetowe pieniądze na zatrudnienie asystentów.

Nieznane kryteria