Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie udzielał grantów instytucjom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej. Przeznaczy na to 17 mln zł z środków UE, a dokładnie z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.
O pieniądze na zakup np. maseczek, przyłbic, rękawiczek i płynów do dezynfekcji będą mogły wnioskować również podmioty, które mają podpisane z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 r. bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi (w ramach konkursów i programów ogłaszanych przez fundusz).
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, zapowiedziała, że warsztaty mogą już teraz kupować środki ochrony osobistej, a wydatki na ten cel zostaną potem zrefundowane z grantu przyznanego przez PFRON.
Reklama
Warsztaty czekają też na zmiany w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25 marca 2004 r. (Dz.U. nr 63 poz. 587 ze zm.) regulującym ich funkcjonowanie. Jego projekt został wysłany do konsultacji w lutym, a teraz okazuje się, że będą w nim uwzględniane dodatkowe zmiany. Taką informację uzyskali przedstawiciele WTZ podczas spotkania z Pawłem Wdówikiem, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.
– Jedna z nowych zmian ma dotyczyć przepisu, który mówi, że czas trwania zajęć w warsztacie to siedem godzin dziennie oraz 35 tygodniowo. Tymczasem w czasie epidemii w wielu WTZ wprowadzono rotacyjny system zajęć, przez co liczba godzin zmniejszyła się. W nowelizacji ta sytuacja ma zostać uwzględniona w taki sposób, aby nie powodowała obniżenia wysokości dofinansowania przekazywanego na osobę niepełnosprawną – mówi Krzysztof Flaszewski z Ogólnopolskiego Forum WTZ.