1400 zł miesięcznie, a nie 1500 zł – jak chciał Senat – będzie wynosić nowe świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa. Tak wynika z ostatecznego kształtu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1068).
Na ostatniej prostej nowe przepisy wróciły do Sejmu po tym, gdy Senat postanowił wprowadzić do niej kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła właśnie podwyższenia wysokości dodatku solidarnościowego, tak aby wynosił 1500 zł. Sejm jednak odrzucił tę zmianę.
Podobny los spotkał też kolejną poprawkę, odnoszącą się do zasiłku dla bezrobotnych. Ma on od września wynosić 1200 zł miesięcznie, ale senatorowie chcieli, aby to świadczenie również wynosiło 1500 zł – ich zdaniem kwota wsparcia powinna być taka sama dla każdej osoby tracącej zatrudnienie. Co więcej, ta poprawka zakładała też, że zasiłek w tej wysokości byłby wypłacany przez cały okres uprawniający do uzyskiwania tego świadczenia, podczas gdy w ustawie, która trafiła do Senatu, było zapisane, że po trzech miesiącach jego kwota ulegnie obniżeniu do 942,30 zł. Jednak w związku tym, że takie rozwiązanie również nie zostało zaakceptowane przez większość sejmową, zasiłek będzie wynosił 1200 zł, a po 90 dniach jego wysokość spadnie.