W maju uczestnik pracowniczego planu kapitałowego zatrudniony na umowie zlecenia otrzymał z jej tytułu wynagrodzenie. Wpłaty do PPK zostały przekazane w czerwcu, co oznacza, że jego przychód z tytułu wpłaty sfinansowanej przez podmiot zatrudniający powstał w czerwcu. Jednak od czerwca uczestnik ten jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy zmiana podstawy zatrudnienia ma wpływ na obowiązek pobrania zaliczki na PIT?
Tak. Jeśli w czerwcu, w którym strony łączy już umowa o pracę, nie będzie wypłat należności z umowy zlecenia, to podmiot zatrudniający nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z umowy zlecenia.
W opisanej sytuacji przychód uczestnika programu z tytułu wpłaty sfinansowanej przez podmiot zatrudniający powstał w czerwcu, ale był związany z umową zlecenia łączącą strony w maju. Należy więc zakwalifikować go do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. A zatem, jeśli w czerwcu, kiedy strony łączy już umowa o pracę, nie będzie wypłat należności z umowy zlecenia, podmiot zatrudniający nie będzie już miał możliwości pobrania zaliczki od dochodu z umowy zlecenia. W konsekwencji będzie obowiązany w informacji PIT-11 sporządzanej za rok podatkowy wykazać w przychodach z umowy zlecenia kwotę przychodu powstałego w czerwcu, od którego nie mógł pobrać zaliczki.