Osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej, które zaraziły się koronawirusem, powinny mieć prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego na kwarantannie.
Z takim postulatem wystąpiła Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) w piśmie skierowanym do Marleny Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zwraca w nim uwagę, że pracownicy DPS od samego początku epidemii są ze względu na miejsce oraz charakter świadczonej pracy wyjątkowo narażeni na ryzyko zachorowania na COVID-19.
– Ze statystyk, które sami zbieramy, wynika, że jest już co najmniej 66 DPS, w których pojawiły się przypadki zarażenia koronawirusem wśród pracowników oraz mieszkańców. I chociaż może nie są to już takie duże ogniska jak na początku, to wciąż duży problem – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Gdy dojdzie do wykrycia infekcji i sanepid skieruje pracowników placówki do odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, przysługuje im zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Inaczej to wygląda w przypadku lekarzy i pielęgniarek, im we wspomnianych okolicznościach 100 proc. świadczenia chorobowego gwarantuje art. 4c ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).
– Wprawdzie w ramach jednej z nowelizacji specustawy wprowadzona została zmiana przepisów obejmująca pracowników DPS, ale dotyczy tylko tych osób, które odbywają kwarantannę w placówce. Zachowują oni prawo do całego wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przez ten czas wykonują swoje obowiązki – wskazuje Paweł Maczyński
Federacja wystąpiła więc do resortu rodziny o przygotowanie zmiany przepisów, która przewiduje zwiększenie do 100 proc. podstawy zasiłku za okres choroby i kwarantanny dla pracowników DPS. Związkowcy podkreślają, że wynagrodzenia większości osób zatrudnionych w tych placówkach oscylują wokół poziomu minimalnej płacy. Dlatego nie powinno mieć miejsca dodatkowe uszczuplanie ich i tak niskich dochodów. Tymczasem pracownicy DPS ponoszą negatywne konsekwencje związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez obniżanie ich pensji w okresie kwarantanny lub choroby.