Sprawdź, jak samozatrudnieni i mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy.

Nisko oprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy

Kto może skorzystać?

  • samozatrudnieni
  • mikroprzedsiębiorcy

Na czym polega?

Pożyczka do 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli NBP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r. Nie ma wymogu zatrudniania pracowników.

Gdzie złożyć wniosek?

Do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora ‒ w postaci elektronicznej (przez platformę praca.gov.pl) lub papierowe.

Sposób realizacji

Pieniądze wypłacane będą jednorazowo, nie później niż w ciągu dwóch dni kalendarzowych od podpisania umowy. Okres spłaty maksymalnie 12 miesięcy, rozpoczęcie spłaty po trzymiesięcznym okresie karencji. Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu – pod warunkiem że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca utrzymał działalność gospodarczą. W ramach ostatniej nowelizacji tarczy postanowiono, że kwota umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu.