Senatorowie zaproponowali, aby zasiłek dla osoby, która straciła pracę, wynosił 1800 zł miesięcznie i nie był obniżany po upływie trzech miesięcy. Taka poprawka została zgłoszona do ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (głosowanie nad nią zakończyło się już po zamknięciu tego wydania gazety).
Obecnie podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych – dla osób z okresem zatrudnienia od 5 do 20 lat, wynosi 861,40 zł w okresie pierwszych 90 dni jego pobierania, a potem 676,40 zł. Zgodnie z senacką poprawką przewidującą zmianę w art. 72 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) jego kwota miałaby wzrosnąć do 1800 zł i być taka sama przez cały okres jego uzyskiwania.
Utrzymana miałaby być zasada, że osoby ze stażem pracy przekraczającym 20 lat mogą otrzymywać zasiłek w wysokości 120 proc. jego podstawowej kwoty, a z mniejszym niż 5 lat – w wysokości 80 proc. W praktyce oznacza to, że wynosiłby on odpowiednio 2160 zł oraz 1140 zł. Senat chce też zmiany art. 73 ustawy w taki sposób, aby wszystkich bezrobotnych obowiązywał jeden okres pobierania zasiłku, a mianowicie 365 dni (teraz jest to 180 lub 360 dni).
Jest to kolejna już próba podwyższenia kwoty świadczenia należnego osobie tracącej pracę. Wcześniej na etapie prac nad ustawą z 30 kwietnia br. w Sejmie taka poprawka była zgłaszana przez posłów opozycji i uzyskała nawet poparcie komisji finansów publicznych, ale ostatecznie została odrzucona w trakcie głosowania. Podwyżkę zasiłku do kwoty 1300 zł zapowiadał też prezydent Andrzej Duda. Nad jego zmianą zastanawia się również rząd. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozważane są różne koncepcje ochrony miejsc pracy, w tym takie zwiększające wsparcie dla osób bezrobotnych.
Etap legislacyjny
Prace nad ustawą w Senacie