Umowa o dzieło i umowa zlecenie a przestój. Kto może otrzymać świadczenie postojowe? Na pytanie odpowiada Adrian Prusik z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

- Tarcza antykryzysowa rozszerza definicję pracownika także o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych – tłumaczy Adrian Prusik.

Ekspert dodaje, że osoba na zatrudnieniu cywilnoprawnym może uzyskać również świadczenie postojowe, jednak musi spełnić szereg przesłanek. Pierwszą jest kwestia ubezpieczenia z tego tytułu. Umowa zlecenia co do zasady jest tytułem ubezpieczenia społecznego, więc zleceniobiorca mógłby uzyskać świadczenie postojowe. Kolejną przesłanką jest, aby w okresie obowiązywania tej regulacji pracownik rzeczywiście doznał tego przestoju.

Cała rozmowa: