Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o przedłużeniu zamknięcia szkół i przedszkoli do 24 maja. Dzieci do tego czasu muszą pozostać w domach pod opieką rodziców. Czy mogą liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego?

Przypomnijmy: do dziś obowiązywały zapisy zgodnie z którymi placówki edukacyjne zostają zamknięte do 26 kwietnia. Do tego też czasu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużyło wypłaty dla rodziców zasiłków opiekuńczych.

Czy w związku z dzisiejszą decyzją MEN, rodzice mogą liczyć na dodatkowe pieniądze?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wypłacanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużone do 3 maja 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy u swojego pracodawcy złożyć:

- oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,
- wniosek o zasiłek na druku Z-15a, który można pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych