Czy miejski zakład oczyszczania może wydać polecenie pracownikom, by zmienili godziny pracy, np. pracowali w nocy, w godzinach nadliczbowych, i co jeśli się nie zgodzą? - pyta czytelnik. Ekspert odpowiada.

Tak, co wynika przede wszystkim z ogólnych przepisów prawa pracy, a ponadto w tym zakresie można się posiłkować art. 15x ust. 1 nowelizacji specustawy o koronawirusie, bo spółka komunalna jest przedsiębiorą w rozumieniu tej regulacji, o ile z zakresu jej zadań będzie wynikało, że jest to przedsiębiorstwo związane z funkcjonowanie infrastruktury krytycznej (np. w zakres jej zadań wchodzi oczyszczanie ścieków).

Nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące pracowników samorządowych. Tak więc, zgodnie z art. 151 k.p., polecenie np. pracy w godzinach nadliczbowych może zostać wydane i nie jest to nic nadzwyczajnego.

Nie potrzeba w tym przypadku wprowadzać żadnych szczególnych mechanizmów antykryzysowych. I choć zgodnie z art. 129 par. 3 k.p. rozkład czasu pracy powinien obejmować co najmniej miesiąc i być dostarczony pracownikowi na co najmniej tydzień przed okresem, na który został sporządzony, to w wyjątkowych okresach, takich, których nie można było przewidzieć, ten wymóg nie wstrzymuje działania polecenia o pracy w godzinach ponadwymiarowych.

Skoro pracodawca ma prawo wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, to pracownik ma obowiązek je wykonać. W przeciwnym razie może to stać się podstawą do wyciągnięcia konsekwencji, aż po rozwiązanie stosunku pracy włącznie.

dr Jakub Szmit, ekspert z zakresu administracji publicznej