Czy miejski zakład oczyszczania może wydać polecenie pracownikom, by zmienili godziny pracy, np. pracowali w nocy, w godzinach nadliczbowych, i co jeśli się nie zgodzą? - pyta czytelnik. Ekspert odpowiada.

Tak, co wynika przede wszystkim z ogólnych przepisów prawa pracy, a ponadto w tym zakresie można się posiłkować art. 15x ust. 1 nowelizacji specustawy o koronawirusie, bo spółka komunalna jest przedsiębiorą w rozumieniu tej regulacji, o ile z zakresu jej zadań będzie wynikało, że jest to przedsiębiorstwo związane z funkcjonowanie infrastruktury krytycznej (np. w zakres jej zadań wchodzi oczyszczanie ścieków).

Nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące pracowników samorządowych. Tak więc, zgodnie z art. 151 k.p., polecenie np. pracy w godzinach nadliczbowych może zostać wydane i nie jest to nic nadzwyczajnego.