W takim przypadku, w części II formularza RSP-D należy zaznaczyć drugie pole „od góry”, tj. „Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT”, a następnie przejść do wypełnienia odpowiednio:

  • części IV – jeśli zawieszono prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r.

Wskazane punkty nie wykluczają się wzajemnie, lecz mają na celu oddzielenie podatników opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej i jednocześnie korzystających ze zwolnienia w podatku VAT od wszystkich innych.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/91839097_1113974322279761_555539829165654016_n.png?_nc_cat=102&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=PZgJM0tW5hIAX8k5efb&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=468853dcc2c405d299fb24236dd93431&oe=5EAC925A

Powyższe wynika z faktu, iż podatnikom opodatkowanym na zasadzie karty podatkowej i jednocześnie korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT przysługiwać będzie świadczenie postojowe jedynie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 15zq ust. 6 w związku z art. 15zr ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Rafał Dąbrowski, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, starszy manager w zespole doradztwa podatkowego, kancelaria Russell Bedford Poland Sp. z o.o. Odpowiedź przygotowana w ramach akcji Prawnicy pro bono