Ok. 2 mln mikrofirm zyskało prawo do ulgi, niezależnie od tego, czy ucierpiały w czasie epidemii - pisze "Rzeczpospolita". W przypadku samozatrudnionych ulga w składkach za 3 miesiące to ok. 4294,44 zł. ZUS zachęca do składania wniosków o zwolnienie ze składek przez Platformę Usług Elektronicznych.

"Ulga w składkach do ZUS za miesiące od marca do maja jest praktycznie bezwarunkowa i dotyczy największej grupy ubezpieczonych. Łącznie prawo do zwolnienia ze składek ma bowiem około 1,8 mln najmniejszych przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, zatrudniających około 2,4 mln pracowników. Co ważne, w wyniku zwolnienia nikt nie traci prawa do ubezpieczenia i należnych z tego tytułu świadczeń" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dziennik podkreśla, że przez to zwolnienie ze składek jest też najbardziej kosztownym narzędziem, na jakie może liczyć biznes dotknięty kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa.

"Co ważne, prawo do zwolnienia ze składek mają wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki formalne, np. prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. Nie ma przy tym znaczenia, czy ucierpieli w czasie obecnego kryzysu, bo do zwolnienia ze składek nie trzeba udowadniać spadku obrotów. Trzeba jednak w tej sprawie złożyć wniosek w ZUS. Można na tym tylko zyskać. W przypadku samozatrudnionych kwota ulgi w składkach za trzy miesiące wyniesie nawet 4294,44 zł. Dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających inne osoby ulga będzie wyższa, bo obejmie także składki należne od wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców" - czytamy.

Jak informuje "Rz", warunkiem wypłaty świadczenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą, opłacającym składki wyłącznie za siebie, jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i przychody niższe niż 15 681 zł. "Ale uwaga. Limit dotyczy przychodów w pierwszym miesiącu, za który przedsiębiorca stara się o zwolnienie. Jeśli mikroprzedsiębiorca ubiega się o zwolnienie ze składek za marzec–maj, znaczenie mają jego marcowe przychody. W lutym mogły być wyższe. Limit przychodów będzie można przekroczyć także w kwietniu. Jeśli marcowe przychody były za wysokie, nie ma przeszkód, aby taki przedsiębiorca skorzystał z ulgi od kwietnia, gdy jego przychody zmieszczą się w limicie. Zyska wtedy tylko dwa miesiące zwolnienia" - napisano.

ZUS zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o zwolnienie ze składek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. W systemie pojawił się już nowy, bardzo prosty dwustronicowy wniosek RDZ. Wymaga to złożenia podpisu w formie cyfrowej, posiadacze kont bankowych z dostępem online nie powinni mieć z tym żadnego problemu.