Lekarz internista prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych, która obejmuje m.in. wizyty domowe u pacjentów. Podatek dochodowy opłacany jest na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według skali podatkowej. Lekarz dojeżdża do pacjentów korzystając z komunikacji podmiejskiej i taksówki. Dowodem poniesienia wydatku na taki przejazd jest bilet lub paragon fiskalny. W takim przypadku do rozważenia pozostaje następująca kwestia: czy wydatki na przejazdy z gabinetu do pacjenta i z powrotem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które jednocześnie nie zostały wymienione w katalogu negatywnym, tj. w ustawowym wykazie kosztów nieuznawanych za koszty podatkowe. Nie można zapominać, że do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest jego prawidłowe udokumentowanie. W tym przypadku zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawowym dokumentem jest faktura dotycząca poniesienia wydatku zaliczanego do kosztów.

Z przepisów o VAT wynika zaś, że za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.

Z przepisów tych wynika więc, że bilet komunikacji miejskiej, zawierający wymienione dane, i dokumentujący poniesienie wydatku na dojazd do pacjenta, będzie podstawą zapisu w księdze. Przepisy nie dopuszczają natomiast dokumentowania paragonem fiskalnym wydatków na dojazd do pacjenta. Korzystający z taksówki lekarz może jednak żądać wystawienia faktury zamiast paragonu fiskalnego. Dopiero faktura (rachunek) może stanowić podstawę zaliczenia takich wydatków do kosztów.

JAK TO ZROBIĆ...

Czy zakup pralki jest kosztem

PROBLEM: Czy w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup pralki?

ROZWIĄZANIE: Zdaniem organów podatkowych wydatki na pranie odzieży osobistej (np. zakup pralki) nie mają wpływu na wielkość osiąganego przychodu z działalności gospodarczej, dlatego nie można ich zaliczyć do kosztów. Nie zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy między nimi a powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Pralka jest urządzeniem ułatwiającym utrzymanie schludnego wyglądu każdej osobie funkcjonującej w życiu społecznym, nie tylko prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego należy uznać, że zaliczenie takiego wydatku do kosztów jest ryzykowne i w większości przypadków zakończy się sporem z fiskusem. W orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa jednak pogląd, że w takich przypadkach jak opisany w pytaniu zakup pralki można zaliczyć w koszty.