Choć kierunek resocjalizacja kojarzy się z zakładami penitencjarnymi, to jednak absolwent tego kierunku nie jest predestynowany jedynie do pracy z więźniami i przygotowaniem ich poprzez rozmowy i różnoraką aktywność do powrotu do normalnego funkcjonowania po odsiedzeniu kary, a także przepracowania z nim odpowiedniej hierarchii wartości i przestrzegania norm społecznych. Osoba po resocjalizacji może podjąć oczywiście zatrudnienie również z trudnymi dziećmi i młodzieżą w zakładach poprawczych i rewalidacyjno-opiekuńczych. Jednak równie dobrze może rozwinąć swoją ścieżkę kariery decydując się na pracę w ośrodkach terapii uzależnień.

Czy praca związana z resocjalizacją jest dla każdego?

Oczywiście wykonywanie pracy związanej z resocjalizacją nie jest odpowiednim wyborem dla każdego. Trzeba posiadać określone cechy osobowościowe, które predestynują do wykonywania pracy z osobami z bardzo różnymi problemami. Przede wszystkim musi być otwarta na innych, cierpliwa, umieć rozmawiać z ludźmi, nawet tymi o wybuchowym charakterze, które łatwo ulegają emocjom. Potrzebna jest zatem niewątpliwie zarówno empatia, jak i kreatywność.

Resocjalizacja i co dalej?

Oczywiście ośrodki terapii czy poprawczaki, a także więzienia to nie jedyne miejsca, gdzie można podjąć zatrudnienie. Jedną z profesji, gdzie preferowane są osoby z takim wykształceniem jest policja i służba więzienna, a więc służby mundurowe. Również osoba aplikująca na stanowisko strażnika miejskiego, która ma takie wykształcenie będzie miała większe szanse. Posiadając dodatkowe umiejętności można również szukać zatrudnienia w domu kultury, gdzie organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci z biednych i patologicznych rodzin. Jeśli o tych ostatnich jest mowa, to absolwent resocjalizacji może również złożyć swoje papiery do pracy jako asystent rodziny. Jeszcze lepiej, jeśli ma dodatkowo ukończone studia podyplomowe w tym zakresie. Zarobki w tych miejscach są naprawdę różne, jednak to jedna z tych profesji, gdzie przede wszystkim liczy się powołanie, a dopiero później płaca. Oferty pracy na portalu Pracuj.pl dla absolwentów resocjalizacji we wszystkich wymienionych wyżej zawodach pojawiają się bardzo często. Warto zatem kierować się wymaganiami i na tej podstawie korygować ewentualne błędy czy niedociągnięcia w swoim CV. Teraz już wiesz, gdzie możesz szukać pracy po resocjalizacji.