Przy czym wszystko wskazuje na to, że ta poprawka będzie jednak odrzucona i ostatecznie kwota odpisu wyniesie 1550,25 zł, bo PiS, który jest w opozycji w Senacie, dysponuje większością głosów w Sejmie.

• Senat za wyższym odpisem na fundusz socjalny

Kwota odprowadzana przez pracodawcę za każdego zatrudnionego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ma być w tym roku naliczana od podstawy stanowiącej 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2019 r., a nie z 2018 r. Taki jest efekt poprawki wprowadzonej przez senatorów do ustawy z 23 stycznia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Przepisy w wersji przyjętej przez Sejm zakładały bowiem, że odpis na fundusz będzie w br. ustalany w oparciu o wysokość średniej pensji z drugiej połowy 2018 r. i tym samym wyniesie on 1550,25 zł. Natomiast zmiana przegłosowana przez Senat oznacza, że kwota wpłacana na ZFŚS byłaby wyższa (o ile dokładnie nie wiadomo, bo kwotę przeciętnego wynagrodzenia za 2019 r. GUS poda w drugiej połowie lutego).
Przy czym wszystko wskazuje na to, że ta poprawka będzie jednak odrzucona i ostatecznie kwota odpisu wyniesie 1550,25 zł, bo PiS, który jest w opozycji w Senacie, dysponuje większością głosów w Sejmie. Ponadto senatorowie postanowili wprowadzić w ustawie okołobudżetowej zmianę dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Jej przepisy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm przewidywały, że otrzymają oni podwyżki pensji od września br., tymczasem zgodnie z przyjętą poprawką będą one wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Jednak podobnie jak w przypadku wyższego odpisu na ZFŚS, również i ta zmiana prawdopodobnie zostanie odrzucona w ponownym głosowaniu Sejmu.

• Premia remontowa także dla TBS-ów

Senacka poprawka do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów rozszerza katalog lokali, dla których samorządy mogą uzyskać premię remontową. Senatorowie chcą, by dołączyć do niego lokale w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego. Senacką poprawkę rozpatrzy teraz Sejm.
Fundusz Termomodernizacji i Remontów funkcjonuje bez zmian od 2009 r. Nowelizacja zakłada, że w przypadku remontów prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez spółki należące w całości do gmin wysokość premii remontowej może wynieść nawet 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Warunkiem jest m.in. przyjęcie przez województwo, na którego terenie leży gmina, uchwały antysmogowej oraz zmodernizowanie systemu grzewczego budynku lub przyłączenie go do sieci ciepłowniczej. Ponadto musi to być budynek wielomieszkaniowy w całości należący do gminy. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

• Waloryzacja zatwierdzona

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Modyfikuje ona obecnie obowiązujące zasady waloryzacji emerytur i rent. Przewiduje, że od 1 marca wskazane świadczenia wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w wypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w wypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Do 1,2 tys. zł wzrosną też najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne, a do 900 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.