Ciągłe poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które z jednej strony dają przestrzeń do integracji i tworzenia społeczności, a z drugiej – szanują indywidualne potrzeby i różnorodność w zespołach – to główne wyzwania współczesnego HR.

Ogromnie nas cieszy i dopinguje do dalszej pracy informacja, że w tym roku Provident po raz ósmy został uhonorowany certyfikatem Top Employer Polska.
Myślę, że tym, co nas szczególnie wyróżnia, jest obszar szeroko rozumianej kultury organizacyjnej. Jesteśmy dużą firmą, częścią międzynarodowej grupy IPF, ale również otwartą organizacją, w której obowiązuje przejrzysta komunikacja, oparta na zaufaniu i szacunku. Jest w niej przestrzeń na budowanie pozytywnej atmosfery i środowiska pracy.

Duży nacisk kładziemy na efektywną i otwartą komunikację. Dialog prowadzimy wielokanałowo, dzięki temu dynamicznie wdrażamy działania usprawniające. W Providencie funkcjonuje m.in. Forum Pracownika, czyli platforma dialogu zarządu z pracownikami. Zależy nam na środowisku pracy, w którym pracownicy czują się dobrze, mają przestrzeń, aby budować relacje, integrować się, rozwijać zainteresowania, dbać o swój dobrostan. Dzięki cyklicznym badaniom zaangażowania wiemy, co jest dla nich ważne, z czego są zadowoleni, a co powinniśmy rozwijać.
Zgodnie z naszymi doświadczeniami na wellbeing składa się kilka aspektów: dbanie o bezpieczeństwo, eliminowanie stresu, dobre samopoczucie psychiczne i zdrowie fizyczne. To wszystko tworzy całość, która warunkuje dobrostan pracowników, a w dalszej perspektywie wpływa na zaangażowanie, motywację i efektywność.

Rozpoczynając prace nad strategią wellbeing, zbadaliśmy trendy rynkowe, przyjrzeliśmy się rozwiązaniom, które już mamy, sprawdziliśmy, czego nam jeszcze brakuje. Zapytaliśmy pracowników „Co firma powinna wdrożyć, aby zwiększyć komfort waszej pracy? Na bazie odpowiedzi powstały cztery główne filary naszej strategii, tj. budowanie społeczności, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz balans wspierający nasze zdrowie mentalne.
Integrowanie pracowników i budowanie społeczności w firmie, która zatrudnia ponad 1500 osób na terenie całego kraju, nie jest łatwe. Postawiliśmy na platformę grywalizacyjną Provi4You. Daje ona możliwość rejestrowania aktywności sportowych i wzajemnej rywalizacji, tworzenia grup dyskusyjnych. Użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, sukcesami i motywują do pokonywania własnych barier. Jednocześnie zbierają punkty, które mogą wymienić na atrakcyjne nagrody w dostępnej kafeterii. Platforma integruje więc pracowników, a jednocześnie wspiera zdrowy styl życia. Dzięki niej mamy możliwości bliższego poznania się, a dzielące nas kilometry nie są przeszkodą.

Kolejny krok to zachęcanie i motywowanie pracowników do aktywności sportowej. Dzięki Provi4You uruchomiliśmy wiele rywalizacji sportowych, a osoby wyróżniające się w wybranych dyscyplinach dołączyły do zewnętrznej rywalizacji, w której konkurowało ze sobą ponad 50 firm. Nasz główny cel zrealizowaliśmy. Świadczy o tym liczba ponad 800 pracowników aktywnych na platformie Provi4You.
Szczególnie dumni jesteśmy z miłośników biegania. Już po raz trzeci organizujemy bieg firmowy Provident Run, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest dla nas szczególnie ważny, bo prócz aktywności sportowej łączy nas idea dobroczynności. Dochód z pakietów startowych przeznaczany jest na Fundację Gajusz, która prowadzi hospicjum stacjonarne i domowe dla dzieci. W trakcie mistrzostw biegowych odbywa się również bieg dla dzieci, dzięki czemu nasi pracownicy nierzadko przyjeżdżają na event z całymi rodzinami. W biegu startuje również reprezentacja Klubu Biegacza, który skupia ponad 60 osób. Sportowcy z klubu tworzą team, który reprezentuje Providenta również w biegach zewnętrznych.
Prócz zachęcania do aktywności fizycznych ważne jest dla nas wspieranie zdrowych nawyków żywieniowych. Realizujemy je poprzez cotygodniowe do-stawy świeżych owoców do naszych biur w całej Polsce, lodówki z posiłkami, spotkania z dietetykiem, cyklicznie organizowane healthy days czy pomiary składu ciała. W siedzibie głównej działa również kiosk telemedyczny. Pracownicy mogą dokonać pomiarów składu ciała, wagi i innych podstawowych parametrów zdrowotnych.

Program wellbeingowy to także balans, czyli wspieranie zdrowia mentalnego i równowagi życiowej. To oczywiste, że pracodawca może o to zadbać w ograniczonym zakresie. Z doświadczenia wiemy jednak, jak wysoko cenione są przez naszych pracowników rozwiązania work-life balans, tj. elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy z domu, doceniane szczególnie przez młodych rodziców. Oferujemy również pracownikom cykl warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem czy zajęcia dla zespołów wspierające m.in. efektywność osobistą. Tym, którzy potrzebują kilku minut wytchnienia od biurowego fotela, dajemy możliwość skorzystania z foteli relaksujących.
Wszystkie działania, które realizujemy w ramach strategii wellbeing, wynikają z informacji, które otrzymujemy od naszych pracowników za pomocą badania zaangażowania, ale również wielu informacji zwrotnych, które otrzymujemy na co dzień. Jesteśmy przekonani, że mają one nie tylko pozytywny wpływ na zwiększanie komfortu, dobrego samopoczucia, pozytywnej atmosfery, ale są dowodem, że naprawdę słuchamy siebie nawzajem.
Certyfikat Top Employer to dla nas nie tylko nagroda, lecz także zobowiązanie do realizowania kolejnych działań, wytyczania nowych trendów i podwyższania standardów w obszarze HR.