Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło stawki ekwiwalentu pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej, którzy w okresie od listopada do końca marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Do tej pory przez lata dodatek był na skandalicznie niskim poziomie 3 zł dziennie. Policjanci gorzko żartowali, że za taka kwota wystarczy na kebab, jeśli się złożą we czterech.

Teraz już nie będzie trzeba się zrzucać, bo stawkę ekwiwalentu podniesiono o 300 proc. do poziomu 12 zł dziennie.