Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło stawki ekwiwalentu pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej, którzy w okresie od listopada do końca marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Do tej pory przez lata dodatek był na skandalicznie niskim poziomie 3 zł dziennie. Policjanci gorzko żartowali, że za taka kwota wystarczy na kebab, jeśli się złożą we czterech.

Teraz już nie będzie trzeba się zrzucać, bo stawkę ekwiwalentu podniesiono o 300 proc. do poziomu 12 zł dziennie.

Nowe stawki finansowe obowiązują od początku stycznia. Jak to było wcześniej pisaliśmy w tekście:

Oprócz tego równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze został podniesiony do następujących kwot: za normę wyżywienia szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. Zmiany te objęły funkcjonariuszy wszystkich czterech służb MSWiA: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.